Publikačná etika časopisu Elektrotechnické listy

Autori, recenzenti, editori a vydavateľ časopisu Elektortechnické listy súhlasia a rešpektujú princípy etického správania sa v zhode s odporúčaniami spoločností Elsevier a Committee on Publication Ethics.

METS - Mechatronická a elektrotechnická spoločnosť, ako vydavateľ časopisu Elektrotechnické listy, si uvedomuje svoju zodpovednosť a povinnosti v rámci celého procesu spracovania a publikovania príspevkov zaslaných do redakcie časopisu.