Časopis Elektrotechnické Listy

ELEKTROTECHNICKÉ LISTY je česko-slovenský vedecký časopis, ktorého cieľom je publikovať vedecké články z oblasti elektrotechniky a mechatroniky. Časopis ELEKTROTECHNICKÉ LISTY vychádza on-line (ISSN 2453-8981) štyrikrát ročne a publikuje najmä originálne vedecké články iba v slovenskom a českom jazyku.

Hlavné zameranie časopisu:

  • Elektrotechnika
  • Výkonová elektronika
  • Mechatronika
  • Automatizácia

Vydavateľ časopisu:

Vydavateľom časopisu je občianske združenie METS - Mechatronická a elektrotechnická spoločnosť, ktorá je neziskovou organizáciou.

Redakčný plán:

Jednotlivé čísla časopisu vychádzajú tyrikrát ročne v mesiacoch:
  • Január
  • Apríl
  • Júl
  • Október
Články je do redakcie časopisu monžné posielať priebežne. Po úspenom ukončení recenzného konania bude článok publikovaný v najbližšom čísle časopisu.

Kontakt:

Email: casopis@elektrotechnickelisty.eu