Redakčná rada

Redakčná rada časopisu ELEKTROTECHNICKÉ LISTY (ISSN 2453-8981) je zloená zo slovenských a zahraničných členov, ktorí sú odborníkmi v jednotlivých oblastiach podľa zamerania časopisu. Členovia redakčnej rady pôsobia na domácich a zahraničných univerzitách ako aj v odbornej praxi.

Šéfredaktorka:

 • prof. Ing. Daniela Peduková, PhD. - Technická univerzita v Koiciach

Zástupca Šéfredaktorky:

 • doc. Ing. Viliam Fedák, PhD. - Technická univerzita v Koiciach

Zahraniční členovia redakčnej rady:

 • doc. Ing. Jozef Černohorský, PhD. - Technická univerzita v Liberci

Domáci členovia redakčnej rady:

 • prof. Ing. Jaroslav Dudrik, PhD. - Technická univerzita v Koiciach
 • doc. Ing. Frantiek Ďurovský, PhD. - Technická univerzita v Koiciach
 • prof. Ing. Pavol Fedor, PhD. - Technická univerzita v Koiciach
 • Ing. Pavol Maky, PhD. - ilinská univerzita v iline
 • prof. Ing. Pavel Záskalický, PhD. - Technická univerzita v Koiciach

Redaktori:

 • Ing. Karol Kyslan, PhD. - Technická univerzita v Koiciach
 • doc. Ing. Milan Lacko, PhD. - Technická univerzita v Koiciach
 • Ing. Marek Pástor, PhD. - Technická univerzita v Koiciach
 • Ing. Peter Girovský, PhD. - Technická univerzita v Koiciach