Recenzné konanie

Každý príspevok zaslaný do Elektrotechnických listov prejde recenzným konaním, ktoré je typu single blind review, t.j. recenzenti poznajú mená autorov, ale identita recenzentov je anonymná. Príspevok bude recenzovaný vždy 2 recenzentami. Pravidlom je, že recenzenti nie sú z toho istého pracoviska ako autori. Výsledok recenzie bude autorom odoslaný najneskôr do 1 mesiaca od zaslania príspevku.