Pokyny pre autorov

Časopis ELEKTROTECHNICKÉ LISTY (ISSN 2453-8981) publikuje pôvodné vedecké články určené ako vedeckej komunite, tak aj širokej verejnosti. Články sú publikované v slovenskom alebo českom jazyku. Do redakcie časopisu je potrebné zaslať článok vo formáte .pdf a .docx prostredníctvom emailu casopis@elektrotechnickelisty.eu.

Rozsah článku je minimálne 3 strany formátované podľa šablóny, pričom minimálne 75% poslednej strany článku musí byť obsadenej hlavným textom článku (okrem biografií). Poplatok spojený s nákladmi na publikovanie článku v časopise ELEKTROTECHNICKÉ LISTY (ISSN 2453-8981) pokrýva článok s rozsahom maximálne 8 strán.