Pokyny pre autorov

Časopis ELEKTROTECHNICKÉ LISTY (ISSN 2453-8981) publikuje pôvodné vedecké články určené ako vedeckej komunite, tak aj irokej verejnosti. Články sú publikované v slovenskom alebo českom jazyku. Do redakcie časopisu je potrebné zasla článok vo formáte .pdf a .docx prostredníctvom emailu casopis@elektrotechnickelisty.eu.

Rozsah článku je minimálne 3 strany formátované podľa ablóny, pričom minimálne 75% poslednej strany článku musí by obsadenej hlavným textom článku (okrem biografií). Poplatok spojený s nákladmi na publikovanie článku v časopise ELEKTROTECHNICKÉ LISTY (ISSN 2453-8981) pokrýva článok s rozsahom maximálne 8 strán.