Mechatronická a elektrotechnická spoločnosť

Občianske združenie METS - Mechatronická a elektrotechnická spoločnosť je nazisková organizácia, ktorá vznikla registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 10.6.2016.
Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej a celoštátnej úrovni v rámci vzdelávania pre žiakov a študentov stredných a vysokých škôl, ako aj širokej verejnosti v oblasti elektrotechniky a mechatroniky.

Členom združenia METS môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

Predmetom činnosti združenia METS je:

  • Vydávanie odborných a vedeckých časopisov a literatúry v slovenskom, českom a anglickom jazyku.
  • Organizovanie súťaží, krúžkov, prednášok, odborných podujatí a záujmovej činnosti mládeže.
  • Propagácia, popularizácia a osveta elektrotechniky a mechatroniky.
  • Návrh a výroba učebných pomôcok.
  • Výskumná, vývojová a konzultačná činnosť.
  • Návrh a výroba jednoúčelových elektronických, elektrotechnických a mechatronických zariadení.

Stanovy združenia METS:

Členovia rady združenia METS:

  • Ing. Milan Lacko, PhD.
  • Ing. Karol Kyslan, PhD.
  • Ing. Marek Pástor, PhD.

Časopis:Kontakt:

METS - Mechatronická a elektrotechnická spoločnosť

Karpatské námestie 10A
83106 Bratislava-Rača
Slovenská republika

Email: casopis@elektrotechnickelisty.eu
IČO: 50381831